praca maszyny

praca maszyny
• running

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • praca — ż II, DCMs. pracacy; lm D. prac 1. «świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; wykonywany zawód, zajęcie,… …   Słownik języka polskiego

 • maszyna — ż IV, CMs. maszynanie; lm D. maszynayn 1. «urządzenie zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów służący do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy mechanicznej» Maszyna parowa, elektryczna. Maszyna biurowa, drukarska,… …   Słownik języka polskiego

 • bezszmerowy — «działający cicho, bez szmeru, nie powodujący hałasu» Bezszmerowa winda. Bezszmerowa praca maszyny …   Słownik języka polskiego

 • taster — m IV, D. tasterstra, Ms. tasterstrze; lm M. tasterstry druk. «aparat będący częścią monotypu, służący do odpowiedniego dziurkowania taśmy papierowej, która następnie steruje pracą maszyny odlewającej czcionki; składarka» ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

 • biurowy — biurowywi przym. od biuro a) w zn. 1: Lokal biurowy. Praca biurowa. ∆ Maszyny biurowe «urządzenia mechaniczne lub elektryczne, ułatwiające pracę biurową, np. maszyny do pisania, liczenia, maszyny kalkulacyjne, maszyny do sortowania… …   Słownik języka polskiego

 • ręczny — ręcznyni 1. «wykonywany, wykonany ręką, rękami, bez użycia maszyny lub skomplikowanego przyrządu; niemechaniczny, nie zmechanizowany» Haft ręczny. Koronka ręczna. Pismo, pisanie ręczne. Praca ręczna. Ręczny transport bagażu. Sweter ręcznej roboty …   Słownik języka polskiego

 • dociążyć — dk VIb, dociążyćżę, dociążyćżysz, dociążyćciąż, dociążyćżył, dociążyćżony dociążać ndk I, dociążyćam, dociążyćasz, dociążyćają, dociążyćaj, dociążyćał, dociążyćany «obciążyć dodatkowo, obarczyć dodatkową pracą» Przy hamowaniu dociążyć przednie… …   Słownik języka polskiego

 • ruch — m III, D. u; lm M. y 1. «zmiana położenia punktu materialnego (ciała) w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie; posuwanie się, przesuwanie się w pewnym kierunku» Ruch ciał w przestrzeni. Obserwować ruch spadającego przedmiotu. ∆ anat …   Słownik języka polskiego

 • dotrzeć — dk XI, dotrzećtrę, dotrzećtrzesz, dotrzećtrzyj, dotrzećtarł, dotrzećtarty docierać ndk I, dotrzećam, dotrzećasz, dotrzećają, dotrzećaj, dotrzećał, dotrzećany 1. «utrzeć dodatkową ilość czegoś, utrzeć coś do końca» Trzeba dotrzeć chrzanu, bo… …   Słownik języka polskiego

 • efektywny — efektywnyni, efektywnyniejszy 1. «dający pozytywne wyniki, skuteczny, wydajny» Efektywna praca. Efektywne wyniki, narady. Efektywne planowanie. Efektywni pracownicy. 2. «istotny, rzeczywisty» Obliczać efektywną pracę maszyny. ∆ ekon. Efektywna… …   Słownik języka polskiego

 • moc — ż VI, DCMs. y 1. lm M. e, D. y «(wielka, znaczna) energia fizyczna lub duchowa; siła» Moc fizyczna, moralna. Moc ciosu, uderzenia. Moc wiatru, sztormu. Moc czyjegoś charakteru, ducha. Przypisywać czemuś magiczną moc. Szarpać coś z całej mocy …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”